Augustów

Początki osadnictwa na ziemi augustowskiej sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy to zamieszkiwały tu plemiona Jaćwingów. Po ich zagładzie obszary te były przedmiotem sporów pomiędzy Zakonem Krzyżackim, Wielkim Księstwem Litewskim i książętami mazowieckimi.

Augustów. Fakty i legendy

W 1526 roku książę Jerzy Radziwiłł, za zgodą króla Zygmunta I Starego wybudował nad Nettą karczmę. Wkrótce powstały przy niej też inne budynki oraz most. Legenda głosi, że do owej karczmy przybył Zygmunt II August, który zabłądził podczas polowania, a później spotykał się tam ze swoją ukochaną Barbarą Radziwiłłówną, na pamiątkę czego postanowił założyć w tym miejscu miasto. Romantyczna legenda ma jednak niewiele wspólnego z faktami historycznymi.

Augustów. Historia osadnictwa

Pierwsze miasto nad Nettą miało być założone nie z inicjatywy Zygmunta II Augusta, a królowej Bony, która w 1546 r. na wschodnim brzegu Netty postanowiła wznieść Zygmuntowo – nazwane tak na cześć Zygmunta I i Zygmunta Augusta. Próba ta spełzła jednak na niczym, ponieważ gleby na wschód od Netty nie nadawały się zbytnio pod budowę miasta. Dlatego też w 1555 roku starosta knyszyński Piotr Chwalczewski na zachodnim brzegu Netty założył miasto Augustów.

Augustów. Uzyskanie praw miejskich

2 lata później Zygmunt II August nadał nowemu miastu prawa miejskie magdeburskie oraz herb zawierający jego inicjały – „SA PR” (Sigismundus Augustus Poloniae Rex). W ten oto sposób powstało najstarsze miasto na Suwalszczyźnie. W 1569 roku, na mocy unii lubelskiej Augustów stał się własnością Królestwa Polskiego. Augustów przede wszystkim znajdował się na ważnym szlaku komunikacyjnym, prowadzącym w kierunku Grodna. Był też głównym ośrodkiem handlu w puszczy, dzięki czemu miasto dobrze się rozwijało. Kres temu położyły wojny.

Augustów. Czas konfliktów

Dynamiczny rozwój ośrodka został zahamowany w 1656 roku, kiedy to Augustów został spalony przez Tatarów. W czasach wojny północnej, miasto było kilkakrotnie niszczone i grabione przez wojska szwedzkie, brandenburskie, saskie oraz rosyjskie. Do dalszego upadku miasta w drugiej połowie XVII wieku przyczyniła się także epidemia, która w z 1710 roku zdziesiątkowała miejscową ludność. Odrodzenie miasta nastąpiło dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy to Augustów stał się największym ośrodkiem miejskim na terenie obecnej Suwalszczyzny i odzyskał swe dawne znaczenie ekonomiczne. W okresie tym w Augustowie na szerszą skalę zaczęli osiedlać się także kupcy żydowscy.

Zobacz też:

Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się na ciasteczka Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close