Zambrów

Sięgające XIII wieku początki Zambrowa związane są z powstaniem stanicy myśliwskiej służącej ówczesnym właścicielom tych ziem – książętom mazowieckim.

Zambrów a książęta mazowieccy

Ze względu na rosnącą rolę osady jako ośrodka wymiany handlowej, w maju 1283 roku, prawdopodobnie z fundacji Konrada II księcia Czerskiego i Mazowieckiego erygowano tu parafię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej.

Zambrów. Lokacja miasta

Osada rozwijała się na obu brzegach rzeki Jabłonki, choć większe znaczenie miała jej część prawobrzeżna. Najstarsze zachowane wzmianki źródłowe o wsi książęcej Zambrów pochodzą z początku XV wieku. Choć dokładna data lokacji nie jest znana, przypuszcza się iż Zambrów otrzymał prawa miejskie chełmińskie prawdopodobnie ok. 1437 roku, bądź też wcześniej – ok. 1430 roku, a wg niektórych źródeł nawet ok. 1420 roku. Centrum miasta zostało wówczas przeniesione z okolic kościoła na tereny po drugiej stronie rzeki, gdzie wytyczono rynek.

Zambrów. Rozkwit i stagnacja

Po wygaśnięciu męskiej linii książąt mazowieckich, w grudniu 1529 roku Zambrów wraz z całym Mazowszem został przyłączony do Korony i stał się miastem królewskim. W styczniu 1538 roku na sejmie w Piotrkowie, miało miejsce potwierdzenie nadania prawa chełmińskiego, czemu towarzyszyło uzyskanie przez Zambrów przywileju organizowania cotygodniowego targu w czwartki.

Szybki rozwój Zambrowa, będącego siedzibą władz powiatowych i zyskującego coraz większe znaczenie jako lokalny ośrodek administracyjny, handlowy i rzemieślniczy, został przerwany w 1575 roku przez epidemię, która zdziesiątkowała mieszkańców miasta.

 

Zambrów w drugiej połowie XVII w. był kilkakrotnie niszczony, zaś kontrybucje oraz przemarsze wojsk szwedzkich, saskich, rosyjskich i polskich, nie sprzyjały odbudowie.

W pierwszej połowie XIX wieku miasto miało charakter rolniczo – rzemieślniczy, powoli rozwijał się także przemysł i handel. Znaczący wpływ na ożywienie gospodarcze i rozwój ośrodka ok. połowy XIX stulecia, miało poprowadzenie przez Zambrów drogi wiodącej z Warszawy w kierunku Białegostoku, a także – drogi Łomża – Czyżew.

 

Od połowy  XIX wieku coraz większą rolę odgrywała w Zambrowie rozwijająca się tu dynamicznie społeczność żydowska. W 1857 roku, wyznawcy religii mojżeszowej zajmujący się głównie handlem, dzierżawą i rzemiosłem stanowili ponad 60% mieszkańców ośrodka. Zambrowska dzielnica żydowska, będąca handlowym centrum miasteczka rozwijała się wokół rynku

Zobacz też:

Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się na ciasteczka Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close