Adolf Hitler w czasie mszy żałobnej za duszę Józefa Piłsudskiego w berlińskiej katedrze św. Jadwigi

Zmarł Marszałek Józef Piłsudski

Po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 68 lat w 1935 roku, zmarł Marszałek Józef Piłsudski. w kraju ogłoszono sześciotygodniową żałobę narodową. Prezydent Ignacy Mościcki wysłał z listem do Krakowa generała Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, którym Prezydent prosił metropolitę Adama Sapiehę o przyzwolenie na pochowanie zwłok Marszałka Piłsudskiego w krypcie wawelskiej. Metropolita spełnił prośbę Prezydenta Mościckiego.

 

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Z dnia i nocy 2

                                                              Głos  Obywatela  1930  r.  opr. Marcin Radzewicz

Benefis jarmarczny- Tego jeszcze nie było

                                                     Głos Obywatela 1930 r. opr  Marcin Radzewicz

Manicurzystka w roli wyrafinowanej złodziejki

                                                  Głos Obywatela 1930 r.-opr.Marcin Radzewicz

Dzień Harcerza w Starosielcach

                                                      Głos  Obywatela  1930 r.  opr.Marcin Radzewicz

Sublokator bez nazwiska i złośliwy Chonon

                                                              Głos Obywatela 1930 r.opr.Marcin Radzewicz

Z dnia i nocy

                                                                    Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz

Dwójmecz i nieporządki na ulicy Orzeszkowej

                                                            Głos  Obywatela 1930  r. opr.Marcin Radzewicz

Wielki sukces mistrza białej magii

                                                 Głos Obywatela 1930 r. opr.Marcin Radzewicz

fot. Bogdan Jankowski / były pracownik

Poczta na Warszawskiej – lata siedemdziesiąte XX wieku

Za przekazanie zdjęć bardzo dziękujemy Panu Bogdanowi Jankowskiemu – byłemu pracownikowi poczty przy ul. Warszawszkiej. Zdjęcia pochodzą z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.