Marcin Radzewicz, administrator Kroniki Białostockiej

Materiały opublikowane pochodzą z zasobów prywatnych użytkowników współpracujących z administratorem, serwisów internetowych umożliwiających wyszukiwanie grafiki i tekstów na licencji CCO wchodzącej w skład domeny publicznej Creative Commons.