Sejny – wiadomości, informacje, historia, turystyka, atrakcje

Do XIII w. tereny obecnych Sejn zamieszkany był w całości przez plemię Jaćwingów, lubujących się w krwawych podbojach.

Sejny. Zalążki miasta

W 1552 r. król Zygmunt Stary nadał swojemu dworzaninowi kniaziowi Iwanowi Michajłowiczowi Wiśniowieckiemu dobra w Puszczy Przełomskiej nad rzeką Sejną. Niedługo potem, w miejscu w którym rzeka wypływa z jeziora Sejny, został wzniesiony drewniany dwór zwany Wysokimi Sejnami.

Sejny. Uzyskanie praw miejskich

40 lat później król Zygmunt August potwierdził owe nadanie Andrzejowi, synowi Iwana. Był to rok 1564, który uznaje się za datę powstania Sejn.

 

W 1593 r. sejneńska posiadłość zostaje sprzedana leśniczemu przełomskiemu Jurijowi Grodzieńskiemu. Nowy właściciel założył miasto i od swego imienia nazywa je Juriewem. Nazwa ta jednak nie przetrwa długo, upowszechni się nazwa Sejna, a później Sejny.

Sejny a działalność Dominkanów

16 maja 1602 roku aktem fundacyjnym przekazał dobra sejneńskie Dominikanom z Wilna. W 1610 roku Dominikanie przystąpili do budowy kościoła, który ukończono w 1619 roku w stylu późnego renesansu o założeniach obronnych. W ołtarzu drewnianego kościoła św. Jerzego, ufundowanego przez Grodzińskiego, znajdowała się zakupiona przez niego unikatowa rzeźba Madonny z Dzieciątkiem Jezus, znana później jako Matka Boża Sejneńska.

 

W czasie potopu szwedzkiego klasztor wraz z miasteczkiem został doszczętnie spalony przez Szwedów. Prace nad ukończeniem trwały do schyłku XVII wieku. Po rozbiorze Polski Sejny zostały zajęte przez wojska pruskie. Dominikanom skonfiskowano wszystkie dobra, zakonników zaś przeniesiono do Różanegostoku. W I połowie XIX wieku klasztor był wykorzystywany na cele oświatowe. Tu kształcił się Szymon Konarski – wielki patriota, stracony 27 lutego 1839 roku w Wilnie.

 

W latach 1823 – 1919 mieściło się tutaj Seminarium Duchowe, które kształciło młodych kleryków dla diecezji sejneńskiej. W okresie międzywojennym w obiekcie tym miało swoją siedzibę Wyższe Klasyczne Gimnazjum Biskupie im. św. Kazimierza. Po II wojnie światowej w obiekcie poklasztornym mieściła się szkoła zawodowa, dom kultury, biblioteka miejska.

 

W roku uroczystości koronacji Matki Boskiej Sejneńskiej celebrował prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński oraz Metropolita Krakowski – kardynał Karol Wojtyła – przyszły papież. W 1989 roku, po zmianach ustrojowych, klasztor przeszedł na własność kościoła.