Mońki – wiadomości, informacje, historia, turystyka, atrakcje

Powstanie Moniek związane jest ściśle z uruchomieniem w 1881 roku linii kolejowej Białystok-Królewiec. Wtedy to przy jednej ze stacji kolejowych narodziła się niewielka osada.

Mońki. Trudne początki

Jednak następne kilkadziesiąt lat nie przyniosło dobrobytu. W okresie międzywojennym w Mońkach wybudowano kościół, a sama miejscowość, która liczyła wówczas 200 osób stała się siedzibą parafii. Przełomową w historii Moniek nastąpił w  1953 r. Wieś na mocy decyzji władz administracyjnych stała się stolicą powiatu.

Mońki. Czas przełomu

Wraz z uzyskaniem statusu stolicy rozpoczęła się żwawa  budowę całej infrastruktury,a więc budynków i dróg, niezbędnych przecież do funkcjonowania centrum administracyjnego dosyć dużego obszaru. W 1965 roku Mońki uzyskały prawa miejskie. Kiedy w 1975 roku wskutek reformy administracyjnej kraju powiaty przestały istnieć należało poszukać innego kierunku rozwoju, który pozwoliłby nie zmarnować już istniejącego w tym mieście potencjału. Mońki się rozrastały i w 1975 roku liczyły sobie 5717 mieszkańców.

 

Zjawisko stałego napływu ludności z okolicznych wsi do Moniek było uwarunkowane liczbą nowych mieszkań oddawanych do użytku przez miejscową spółdzielnię mieszkaniową. Dlatego właśnie też liczba ludności Moniek rosła bardzo szybko. W latach 80-tych powstał w Mońkach jeden z największych zakładów przemysłowych w mieście, mianowicie Zakład Montażu Elementów Dyskretnych “Unitra-Cemi”, który jednak upadł wraz z okresem transformacji ustrojowej.

Mońki a zjawisko emigracji

Tradycja wyjazdów mieszkańców Moniek za ocean sięga jeszcze odleglejszych czasów. Pierwsze wyprawy za chlebem miały miejsce już przed wybuchem II Wojny Światowej. Najpierw wyjeżdżali dziadkowie, potem rodzice, a na końcu dzieci gdy już dorosły. Według szacunków obecnie na emigracji w USA przebywa kilka tysięcy osób z Moniek. Największe skupisko znajduje się w Chicago, a zloty organizowane są już regularnie.

 

Czasy się jednak powoli zmieniają. Nowe pokolenia wybierają inne kierunki. Otwarcie rynków pracy w Unii Europejskiej okazało się wybawieniem. Praca w Skandynawii czy krajach Beneluksu umożliwia częstsze wizyty nie tylko w święta.W maju 2017 r. władze Chicago postanowił uczcić mieszkańców Moniek, którzy od lat ciężko pracują w stolicy stanu Illinois. Tym samym przyczynili się do jego dobrobytu. ”Ziemią Moniecką” nazwano jedno z ważniejszych skrzyżowań.