Augustów – wiadomości, informacje, historia, turystyka, atrakcje

Początki osadnictwa na ziemi augustowskiej sięgają wczesnego średniowiecza, kiedy to zamieszkiwały tu plemiona Jaćwingów. Po ich zagładzie obszary te były przedmiotem sporów pomiędzy Zakonem Krzyżackim, Wielkim Księstwem Litewskim i książętami mazowieckimi.

Augustów. Fakty i legendy

W 1526 roku książę Jerzy Radziwiłł, za zgodą króla Zygmunta I Starego wybudował nad Nettą karczmę. Wkrótce powstały przy niej też inne budynki oraz most. Legenda głosi, że do owej karczmy przybył Zygmunt II August, który zabłądził podczas polowania, a później spotykał się tam ze swoją ukochaną Barbarą Radziwiłłówną, na pamiątkę czego postanowił założyć w tym miejscu miasto. Romantyczna legenda ma jednak niewiele wspólnego z faktami historycznymi.

Augustów. Historia osadnictwa

Pierwsze miasto nad Nettą miało być założone nie z inicjatywy Zygmunta II Augusta, a królowej Bony, która w 1546 r. na wschodnim brzegu Netty postanowiła wznieść Zygmuntowo – nazwane tak na cześć Zygmunta I i Zygmunta Augusta. Próba ta spełzła jednak na niczym, ponieważ gleby na wschód od Netty nie nadawały się zbytnio pod budowę miasta. Dlatego też w 1555 roku starosta knyszyński Piotr Chwalczewski na zachodnim brzegu Netty założył miasto Augustów.

Augustów. Uzyskanie praw miejskich

2 lata później Zygmunt II August nadał nowemu miastu prawa miejskie magdeburskie oraz herb zawierający jego inicjały – “SA PR” (Sigismundus Augustus Poloniae Rex). W ten oto sposób powstało najstarsze miasto na Suwalszczyźnie. W 1569 roku, na mocy unii lubelskiej Augustów stał się własnością Królestwa Polskiego. Augustów przede wszystkim znajdował się na ważnym szlaku komunikacyjnym, prowadzącym w kierunku Grodna. Był też głównym ośrodkiem handlu w puszczy, dzięki czemu miasto dobrze się rozwijało. Kres temu położyły wojny.

Augustów. Czas konfliktów

Dynamiczny rozwój ośrodka został zahamowany w 1656 roku, kiedy to Augustów został spalony przez Tatarów. W czasach wojny północnej, miasto było kilkakrotnie niszczone i grabione przez wojska szwedzkie, brandenburskie, saskie oraz rosyjskie. Do dalszego upadku miasta w drugiej połowie XVII wieku przyczyniła się także epidemia, która w z 1710 roku zdziesiątkowała miejscową ludność. Odrodzenie miasta nastąpiło dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy to Augustów stał się największym ośrodkiem miejskim na terenie obecnej Suwalszczyzny i odzyskał swe dawne znaczenie ekonomiczne. W okresie tym w Augustowie na szerszą skalę zaczęli osiedlać się także kupcy żydowscy.