Sokółka – wiadomości, informacje, historia, turystyka, atrakcje

Początki Sokółki sięgają XV wieku, kiedy wzniesiono tu dwór myśliwski, jeden z ośrodków starostwa grodzieńskiego. Była ona wtedy wsią królewską. W XVI wieku stała się ona własnością królowej Bony, która z całą energią przystąpiła do egzekucji dóbr królewskich na Litwie.

Sokółka. Pierwsze zapiski

Jej syn, ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August, ufundował  kościół katolicki. W 1609 r.  król Zygmunt III Waza nadał Sokółce prawa miejskie. Z tego okresu pochodzi również herb: w górnym polu – tur, w dolnym popiersie rycerza z obnażonym mieczem.

Sokółka a Tatarzy

Mniejszość tatarska już w XIV w. zasiedliła tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dobrze sprawdzali się na polach bitewnych wchodząc w skład polskich oddziałów. W zamian za wzorową służbę otrzymywali ziemie, co umożliwiło już powstanie pierwszych tatarskich gospodarstw czy folwarków. Właściwe osadnictwo Tatarów rozpoczęło się dzięki Janowi III Sobieskiemu. Z upływem lat osady tatarskie rozrastały się, zachowując przy tym odrębność religijną i kulturową. Dziś symbolem  dziedzictwa tatarów są głównie meczety i mizary (cmentarze). Bohoniki i Kruszyniany, wsie w których zbudowano drewniane meczety są po dzisiejszy dzień ośrodkami polskiego orientu. Na doroczne święta tzw. bajramy ściągają muzułmanie z całego kraju.

Sokółka. Rozwój miasta

Na mocy przywileju królewskiego z roku 1698 w Sokółce zezwolono osiedlić się Żydom. Działalność podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza w drugiej połowie XVIII w. przyczyniła się do dynamicznego rozwoju rzemiosła w mieście. Powstały liczne manufaktury – karet, jedwabiów, sukien, płócien, pończoch.Ważnym wydarzeniem był rok 1862, kiedy Sokółkę przecięła linia kolejowa Wiedeń – Warszawa – Sankt Petersburg. W tym okresie w mieście był kościół katolicki, murowana cerkiew, drewniana synagoga, cztery żydowskie domy modlitw i 61 sklepów i kramów.

Sokółka w walce o wolność

Mieszkańcy Ziemi Sokólskiej zapisali się chlubnie na kartach historii jako uczestnicy Powstania Styczniowego w 1863 roku – zrywu narodowego przeciwko zaborcom. Główną rolę w jego przygotowaniu i przeprowadzeniu odegrał chorąży Walery Wróblewski. Ruch partyzancki w powiecie sokólskim uformował się w Puszczy Sokolskiej, w której na wzgórzu “Piereciosy” stoczono walkę z carską piechotą i kozakami.