1932 r. Z życia miasta

                                                                  Gazeta Białostocka  1932 r.