A. Adamczak – Naprawa RTV

ul. Powstańców 12/19, 15-666 Białystok, tel. 85 661 76 31