Administracja os. Przyjaźń Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Broniewskiego 4, 15-748 Białystok, tel. 85 664 32 33