Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Piłki Siatkowej w Białymstoku

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, tel. 85 675 11 82