Amex. Sprzedaż i produkcja urządzeń pomiarowych

ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok, tel. 85 653 07 03