Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne

ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok, tel. 85 748 20 29