Atrium Biała

ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok, tel. 85 874 42 40