AxMeditec Sp. z o.o.

ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, tel. 85 664 52 00