Bank BPH

ul. I Armii Wojska Polskiego 7a, 15-100 Białystok