Bank Hexa Bank Spółdzielczy II Oddział w Białymstoku

ul. Fabryczna 4 lok. 0D, 15-483 Białystok, tel. 572 709 902