Białostocki Przemysł Drzewny Sp. z o.o. Sklep.

ul. Botaniczna 4, 15-874 Białystok, tel. 85 652 06 81