Białostockie Centrum Onkologii

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel. 85 664 67 11