Białostockie Towarzystwo Szachowe

ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok, tel. 85 741 57 21