Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Włókiennicza 4, 15-416 Białystok, tel. 85 732 79 83