Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego

ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, tel. 85 748 54 47