Biblioteka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, tel. 85 746 96 24