Biblioteka Wydziału Informatyki

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel. 85 746 91 13