Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85 678 59 06