BZWBK Leasing S.A. Biuro Regionalne w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 15-095 Białystok, tel. 85 675 06 69