Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel. 85 652 34 98