Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, tel. 85 718 35 10