Centrum pogrzebowe. Jacek Komarnicki

ul. Wojskowa 3/1, 15-270 Białystok, tel. 85 744 74 53