Chemia sp. z o.o. Przedsiębiorstwo handlu chemikaliami

ul. Obrębowa 1, 15-959 Białystok, tel. 85 741 14 30