Chłodnia Białystok S.A.

ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok, tel. 85 747 96 00