Dentomax

ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok, tel. 85 740 36 90