Dzień Harcerza w Starosielcach

                                                      Głos  Obywatela  1930 r.  opr.Marcin Radzewicz