Elektrociepłownia Białystok SA

ul. Gen. Andersa 3, 15-124 Białystok, tel. 85 654 95 00