Eurokontakt Sp. z o.o.

ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok, tel. 85 652 61 07