Fatalna pomyłka p.Legutko

                                                                      Głos Obywatela 1930 r.- Opr.Marcin Radzewicz