Fundacja Pomocy Dzieciom im. ks. dr. M. Paszkiewicza

ul. Rynek Kościuszki 2, Białystok, tel. 85 743 65 54