Gdy kobieta chce zdradzić męża

                                                         Gazeta Białostocka 1932 r.