Gdy zimny dreszcz strachu obleci kobietę

                                                      Głos Obywatela 1930 r. -Opr. Marcin Radzewicz