Gwałtowna miłość mieszkańca Starosielc

                                                            Gazeta Białostocka 1932 r.