Jak „jubiler” nabrał kmiotka

   
                                                  1930r. Dziennik Białostocki