Jańczuk Władysław. Kantor wymiany walut

ul. Św. Rocha 3/1, 15-879 Białystok, tel. 85 745 42 64