Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Białymstoku

ul. Gen. W. Andersa 46, 15-113 Białystok, tel. 85 675 47 69