Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 w Białymstoku

ul. Przędzalniana 6d, 15-688 Białystok, tel. 85 670 27 88