Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 4 w Białymstoku

ul. Transportowa 6, 15-399 Białystok, tel. 85 670 27 89