Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. F.Blachnickiego

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok, tel. 85 652 31 83