“Klub Tajnej Ręki” przed sądem

                                                                1932 r. Dziennik Białostocki