Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok, tel. 85 653 74 53