Komis RTV. Skup za gotówkę

ul. Legionowa 9/1 lok. 152, 15-281 Białystok, tel. 85 745 56 02